USŁUGI KANCELARII

Alimenty na rzecz dzieci lub małżonka

Rodzice maja obowiązek świadczyć alimenty na rzecz dzieci dopóki te nie będą w stanie utrzymać się samodzielnie. Małoletnie dziecko dochodzić może alimentów będąc reprezentowane przez matkę albo ojca a dorosłe dziecko już samodzielnie. Świadczenia o charakterze alimentacyjnym mogą także obciążać małżonka wobec drugiego małżonka, oraz krewnych.

ZESPÓŁ

Marek Sawicki

Adwokat

Aleksandra Marciniak

Adwokat