USŁUGI KANCELARII

Ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom dopóki dziecko nie jest pełnoletnie. Władza rodzicielska może jednak ulec ograniczeniu, zawieszeniu , czy pozbawieniu jeżeli wymaga tego dobro dziecka.

ZESPÓŁ

Marek Sawicki

Adwokat

Aleksandra Marciniak

Adwokat