USŁUGI KANCELARII

Roszczenia kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi wobec kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wady. Kupującemu przysługuje szereg uprawnień z rękojmi , wg jego wyboru ale sprzedawca ma też wpływ na prawo wyboru kupującego.

ZESPÓŁ

Marek Sawicki

Adwokat

Aleksandra Marciniak

Adwokat