USŁUGI KANCELARII

Roszczenia przeciwko członkom zarządu spółki z o.o. na podstawie art. 299 kodeksu spółek handlowych

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce z o.o. okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, , jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody. Z tytułu odszkodowania członkowie zarządu odpowiadają solidarnie.

ZESPÓŁ

Marek Sawicki

Adwokat

Aleksandra Marciniak

Adwokat