USŁUGI KANCELARII

Roszczenia z gwarancji

Sprzedawca może udzielić kupującemu gwarancji co do jakości rzeczy sprzedanej i wówczas jest zobowiązany do usunięcia wady fizycznej towaru lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad jeżeli ujawniła się w terminie gwarancji. Gwarancja pozwala kupującemu na powrót do normalnego korzystania z zakupionego towaru.

ZESPÓŁ

Marek Sawicki

Adwokat

Aleksandra Marciniak

Adwokat