USŁUGI KANCELARII

Roszczenia z umów o dzieło

Są to typowe umowy kategorii świadczenia usług, o zamówionym rezultacie. Dzieło może być wykonane za wynagrodzeniem kosztorysowym albo ryczałtowym a razie wad dzieła ,zamawiającemu przysługują odpowiednie uprawnienia z rękojmi.

ZESPÓŁ

Marek Sawicki

Adwokat

Aleksandra Marciniak

Adwokat