USŁUGI KANCELARII

Roszczenia z umowy agencyjnej

Przez umowę agencyjną, agent zobowiązuje się do pośredniczenia za wynagrodzeniem przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie albo w imieniu dającego agentowi zlecenie- przedsiębiorcy. Umowa agencyjna opiera się na zaufaniu do osoby agenta. Na podstawie umowy agencyjnej, agent wyręcza zleceniodawcę w czynnościach prawnych.

ZESPÓŁ

Marek Sawicki

Adwokat

Aleksandra Marciniak

Adwokat