USŁUGI KANCELARII

Roszczenia z umowy komisu

Przez umowę komisu komisant zobowiązuje się za otrzymaną prowizję w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa do sprzedaży ( lub kupna) na zlecenie komitenta w imieniu własnym rzeczy ruchomej. Umowa komisu może dotyczyć tylko rzeczy ruchomych. Jeżeli komisant zawał umowę komisu na warunkach korzystniejszych od warunków oznaczonych przez komitenta , to uzyskana korzyść należy się komitentowi.

ZESPÓŁ

Marek Sawicki

Adwokat

Aleksandra Marciniak

Adwokat