USŁUGI KANCELARII

Roszczenia z umowy leasingu

Na podstawie umowy leasingu, leasingodawca zobowiązuje się oddać leasingobiorcy rzecz do używania ewentualnie także do pobierania pożytków, a ten ostatni zobowiązuje się zapłacić leasingodawcy wynagrodzenie równe co najmniej cenie nabycia rzeczy przez leasingodawcę. Termin ”leasing” nie wymaga polskiego odpowiednika, i oznacza umowę podobną do najmu lub dzierżawy ale z postanowieniami charakterystycznymi dla umów kredytowych.

ZESPÓŁ

Marek Sawicki

Adwokat

Aleksandra Marciniak

Adwokat