USŁUGI KANCELARII

Roszczenia z umowy przewozu

Kodeks cywilny definiuje i reguluje umowę przewozu, ale w zakresie poszczególnych rodzajów transportu regulują te kwestie różne ustawy. I tak ustawa z dnia 15 lipca 1984r. –Prawo przewozowe reguluje przewóz osób i rzeczy wykonywany transportem lądowym( oprócz konnego). Ustawa reguluje przewóz krajowy( rozpoczęcie i zakończenie w Polsce) nawet jeśli droga prowadzi poza granicami kraju. Natomiast w przypadku przewozu międzynarodowego, (zaczynający się i kończący w dwóch różnych krajach),kwestie przewozu reguluje konwencja CMR sporządzona w Genewie z dnia 19 maja 1956 r. Windykacja należności z umowy międzynarodowego przewozu towarów może być realizowana przed sądami w Polsce. Przepisy konwencji CMR stosuje się gdy wysłanie albo przyjecie przesyłki jest w jednym z umawiających się krajów; Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia-Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Dania, Estonia, Federacja Rosyjska, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Czech, Republika Federalna Niemiec, Republika Mołdawii, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tunezja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, lecz przepisów Konwencji CMR nie stosuje się do przewozów pomiędzy Wielką Brytanią a Irlandią.

ZESPÓŁ

Marek Sawicki

Adwokat

Aleksandra Marciniak

Adwokat