USŁUGI KANCELARII

Roszczenia z umowy spedycji

Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się w ramach działalności swojego przedsiębiorstwa za wynagrodzeniem do wysłania lub odbioru przesyłki albo do innych usług związanych z jej przewozem. Jeżeli spedytor dokonuje sam przewozu , umowa spedycji ulega rozszerzeniu o usługi przewozowe, Często różnice pomiędzy umową przewozu a umową spedycji zacierają się. Jeżeli jednak istotą umowy jest przewóz, to należy zastosować przepisy ustawy-Prawo przewozowe nawet jeżeli przewóz wykonał inny przewoźnik.

ZESPÓŁ

Marek Sawicki

Adwokat

Aleksandra Marciniak

Adwokat