USŁUGI KANCELARII

Sprawy o separację

Separację sąd orzeka w wyroku jeżeli nastąpił zupełny rozkład pożycia małżonków ale nie koniecznie jest on trwały. Separacja ma umożliwić małżonkom przemyślenie życiowych decyzji o przyszłości ich związku małżeńskiego. Do orzeczenia separacji Sąd stosuje niektóre przepisy o rozwodzie.

ZESPÓŁ

Marek Sawicki

Adwokat

Aleksandra Marciniak

Adwokat