USŁUGI KANCELARII

Ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnić całkowicie albo częściowo można osobę jeżeli z powodu choroby psychicznej , niedorozwoju umysłowego lub innych zaburzeń psychicznych, nie jest w stanie pokierować swoim postępowaniem.

ZESPÓŁ

Marek Sawicki

Adwokat

Aleksandra Marciniak

Adwokat