USŁUGI KANCELARII

Ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa i sprawy z nimi związane

W sprawach o ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa, istotną role w orzekaniu przez sad odgrywają domniemania prawne co do pochodzenia dziecka, terminy do wytaczania powództw, i uprawnienie czyli legitymacja do ich wytaczania.

ZESPÓŁ

Marek Sawicki

Adwokat

Aleksandra Marciniak

Adwokat