USŁUGI KANCELARII

Ustanowienie rozdzielności majątkowej małżonków

Dawnej o zniesienie wspólności majątkowej. Z ważnych powodów każdy z małżonków albo wierzyciel choćby jednego z nich może żądać takiego zniesienia wspólności. Od tej chwili do majątku objętego wspólnością stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych i domniemywa się ,że małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

ZESPÓŁ

Marek Sawicki

Adwokat

Aleksandra Marciniak

Adwokat