USŁUGI KANCELARII

Wykonanie, odszkodowanie za niewykonanie albo nienależyte wykonanie umowy sprzedaży

Sprzedaż jest jedną z najczęściej zawieranych umów. Przepisy o umowie sprzedaży stosuje się do wielu innych umów, dlatego tez jest to podstawowa umowa zawierana w obrocie.

ZESPÓŁ

Marek Sawicki

Adwokat

Aleksandra Marciniak

Adwokat