USŁUGI KANCELARII

Zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka

Majątek dziecka to aktywa i pasywa np. spadek zawierający długi. Długi które pozostawił spadkodawca, dziecko odziedziczy jeżeli w stosownym trybie i terminie rodzic w jego imieniu nie odrzuci takiego spadku. Aby rodzic mógł odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka , konieczne jest zezwolenie Sądu opiekuńczego.

ZESPÓŁ

Marek Sawicki

Adwokat

Aleksandra Marciniak

Adwokat