Kancelaria Adwokacka Sawicki i Marciniak

SPECJALIZACJE KANCELARII

Kto pierwszy w czasie, lepszy w prawie.

Ta właśnie sprawdzona łacińska formuła stała się mottem działającej z siedzibą w Turku, ale przed sądami w całym kraju Kancelarii Adwokackiej Sawicki i Marciniak spółka cywilna. Zapewniamy  wszechstronną obsługą prawną osób fizycznych oraz przedsiębiorstw. Doświadczenie prawnicze, dzięki któremu są rozwiązywane problemy klientów to ponad 30  lat praktyki prawniczej. Standardem naszych usług jest podejmowanie się prowadzenie spraw z pozoru skazanych na niepowodzenie, trudnych i precedensowych, najczęściej gospodarczych lub dotyczących nieruchomości, w których dla wygrania sporu konieczne jest zastosowania nowoczesnej i oryginalnej konstrukcji prawnej. Od lat Kancelaria legitymuje się stale rosnącą pozycją na rynku, o czym świadczy rosnąca ciągle liczba usatysfakcjonowanych klientów.

Cztery główne filary działalności naszej kancelarii adwokackiej to sprawy dotyczące:
– Nieruchomości zwłaszcza sprawy spadkowe, o zasiedzenie , zniesienie współwłasności;
– Związków  małżeńskich zwłaszcza sprawy rozwodowe, podziały majątku, o władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi, o alimenty;
– Upadłości i restrukturyzacji  osób fizycznych i firm;
– Prawa gospodarczego, w szczególności windykacji należności;
– Wypadków drogowych i związanych z nimi odszkodowań.

Obecnie w kancelarii adwokackiej współpracujemy z prawnikami i ze specjalistami z różnych dziedzin związanych z prawem, tj. księgowymi, geodetami, rzeczoznawcami majątkowymi, doradcami podatkowymi oraz z biegłymi wszystkich profesji.
Kancelaria obecnie zatrudnia  prawników, aplikantów adwokackich, asystentów. Prior tempore, potior iure

Prawo gospodarcze

Doradztwo prawne, negocjacje treści umów, postępowanie pojednawcze, zastępstwo procesowe, windykacja wierzytelności, prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne.

Prawo korporacyjne

Prowadzenie negocjacji, obsługa prawna spółek, Przygotowywanie opinii prawnych, projekty umów spółek, postępowanie rejestrowe spółek, likwidacja podmiotów gospodarczych.

Prawo budowlane

Umowy o roboty budowlane, windykacja roszczeń generalnego wykonawcy, analizy stanu prawnego nieruchomości i inwestycji na nieruchomości, całkowita obsługa prawna inwestycji, księgi wieczyste

Prawo rodzinne

Rozwody, separacje, procesy o alimenty, podział majątku wspólnego, sprawy z małoletnimi, ubezwłasnowolnienie.

Prawo cywilne

odszkodowania z tytułu wypadków i innych zdarzeń i umów, sprawy związane z nieruchomościami i lokalami, pozwy zbiorowe.

Prawo karne

przygotowywanie pism procesowych, reprezentacja pokrzywdzonego, obrona, sprawy karne i inne

Prawo pracy

dochodzenie odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy

ZESPÓŁ

Marek Sawicki

Adwokat

Tomasz Janiak

Aplikant adwokacki

Aleksandra Marciniak

Adwokat

Paulina Łuczak

Prawnik

Justyna Różycka

Adwokat

Dominika Klimczak

Asystentka

Justyna Jabłońska

Aplikant

Kamila Chabraś

Asystentka

AKTUALNOŚCI

Wyrok o odszkodowanie na rzecz klienta kancelarii

Wyrokiem z dnia 14 marca 2016 roku Sąd Okręgowy w Koninie zasądził na rzecz Klientów kancelarii od firmy SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie kwotę pienieżną tytułem zadośćuczynienia za doznany ból i cierpienia oraz tytułem odszkodowania w związku z wypadkiem...

Wyrok w Sądzie Okręgowym w Wrocławiu

Wyrokiem z dnia 22 października 2015 roku w Sądzie Okręgowym w Wrocławiu zakończył się sukcesem proces z powództwa przedsiębiorstwa będącego Klientem kancelarii przeciwko członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podst. Art. 299 K.S.H. z tytułu ich...

REKOMENDACJE