Zakres usług

Pięć etapów współpracy

Krok 1

Wstępna rozmowa z klientem - porada prawna

Na tym etapie spotykamy się z Klientem w siedzibie Kancelarii, po wcześniejszym umówieniu się na dogodny dzień i godzinę. Podczas pierwszej, wstępnej rozmowy wnikliwie wysłuchujemy Klienta, dopytujemy o istotne pod kątem prawnym szczegóły, a następnie stawiamy „diagnozę”, czyli definiujemy na czym polega istota problemu Klienta. Innymi słowy na podstawie przekazanego stanu faktycznego – ustalamy stan prawny i  przedstawiamy możliwości rozwiązania problemu.

Następnie wspólnie z Klientem ustalamy jego oczekiwania, po czym przedstawiamy możliwe scenariusze działania i ich skutki. Pomagamy Klientowi w dokonaniu wyboru optymalnej drogi postępowania, zważając na konsekwencji i przede wszystkim potencjalne koszty.

Po tym etapie zwykle Klient chce nam zlecić sprawę i niezwłocznie przystępujemy do działania!

Bywa i tak, że Klient przychodzący do Kancelarii od razu wie, czego potrzebuje ( np. rozwód, podział majątku, alimenty, rejestracja spółki, przekształcenie spółki, upadłość, upadłość konsumencka, restrukturyzacja, obrona w sprawie karnej, sprawa spadkowa, dział spadku, zachowek,) i od razu możemy przystępować do kolejnego etapu.

Krok 2

Zlecenie sprawy.

Jeżeli po pierwszym etapie Klient jest zdecydowany na zlecenie Kancelarii poprowadzenia jego sprawy, wówczas ustalamy szczegóły honorarium, podpisujemy z Klientem umowę zlecenia oraz przyjmujemy od Klienta pełnomocnictwo do reprezentowania w sprawie ( np.rozwodowej, albo upadłości, albo zasiedzenia, itd). Jednocześnie raz jeszcze weryfikujemy dostępne możliwości prawne, ustalamy wspólnie z Klientem najkorzystniejszy dla Niego sposób postępowania i po prostu działamy !  

Krok 3

Podjęcie próby pozasądowego rozwiązania problemu.

Zanim skierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa podejmujemy profesjonalna próbę polubownego rozwiązania problemu Klienta. Z naszych doświadczeń wynika, że bywa to opcja szybka i skuteczna (choć nie zawsze możliwa, nie jest możliwy bowiem np. rozwód, czy zasiedzenie bez udziału sądu, w polskim porządku prawnym). W zależności od charakteru sprawy prowadzimy negocjacje, wystosowujemy pisemne wezwanie do przeciwnika sporu bądź podejmujemy inne stosowne działania. 

Krok 4

Sprawa w sądzie.

Jeżeli próba polubownego zakończenia sprawy nie dojdzie do skutku (albo nie jest możliwa), wówczas sprawa jest kierowana na drogę postępowania sądowego.  Do czasu terminu rozprawy spotykamy się z Klientem w siedzibie Kancelarii, żeby na bieżąco omawiać nowe istotne kwestie.  Na dalszych etapach także na bieżąco informujemy o postępach.

Na kilka dni przed wyznaczonym terminem rozprawy spotykamy się w siedzibie Kancelarii z Klientem, aby szczegółowo przygotować go do czekającej nas rozprawy. W trakcie rozmowy przed rozprawą informujemy Klienta o wszystkich istotnych zagadnieniach merytorycznych, ale także przekazujemy inne informacje np., o tym jak należy zachowywać się w Sądzie, jak będzie wyglądał przebieg rozprawy, jakie pytania może zadawać Sąd, czy przeciwnicy procesowi,  itp. Wszystko po to, by klient wchodząc do budynku Sądu czuł się maksymalnie komfortowo i wiedział czego może się spodziewać. Oczywiście zawsze Klient uczestniczy w rozprawie wraz ze swoim pełnomocnikiem (chyba, że nie chce, a jego stawiennictwo nie jest obowiązkowe, lub nie wpłynie negatywnie na wynik postępowania -wówczas załatwiamy za klienta wszystko).

Krok 5

Wszczęcie egzekucji.

Po zakończeniu sprawy, w przypadku, gdy przeciwnik procesowy powinien wykonać orzeczenie sądowe, ale się od tego uchyla, Kancelaria pomaga Klientom na etapie postępowania egzekucyjnego, mającego na celu „przymusić” drugą stronę do wykonania orzeczenia. Kancelaria zawsze przekazując sprawy egzekucyjne komorników sądowych ma na uwadze skuteczne i szybkie przeprowadzenie egzekucji.

Pozwól sobie pomóc.

Masz problem natury prawniczej, nie czekaj aż ktoś zadecyduje za Ciebie,