O NAS

o kancelarii

W ramach świadczonych usług szczególne miejsce zajmują sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, w tym zwłaszcza upadłościowego i restrukturyzacyjnego.Kancelaria jest partnerem w sieci Kancelarie RP objęte patronatem dziennika Rzeczpospolita. Kancelaria jest jednym założycieli „Konsorcjum Kancelarii” wraz z Kancelarią JBW z siedzibą w Gdańsku oraz Kancelarią Rogalski i Wspólnicy z siedzibą w Warszawie. Prowadzimy sprawy na terenie całego kraju, nie ograniczając się tylko do spraw toczących się przed Sądem Rejonowym w Turku i Sądem Okręgowym w Koninie. Tylko w ostatnim roku reprezentowaliśmy naszych Klientów przed Sądami w Warszawie, Szczecinie, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Lublinie, Koszalinie czy Kaliszu. Każdego roku Klienci Kancelarii ufając nam, zlecają prowadzenie ok. 250 nowych spraw sądowych. Kancelaria adwokacka powstała w roku 2009 z inicjatywy adwokata Marka Sawickiego, który po długoletnim pełnieniu funkcji Sędziego Sądu Rejonowego oraz Sędziego Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym, zadecydował o zmianie wykonywanego zawodu i wstąpienie do Adwokatury. Z czasem do Zespołu dołączali kolejni prawnicy, w tym adw. Aleksandra Marciniak, która po uzyskaniu tytułu zawodowego została wspólnikiem Kancelarii. Adwokat Aleksandra Marciniak pełni także funkcję Syndyka.

Głównym założeniem, będącym podstawą otwarcia działalności adwokackiej było stworzenie Kancelarii niosącej pomoc prawną na najwyższym poziomie, skupiającą wokół siebie specjalistów z różnych dziedzin prawa.

"Tym, których sprawa jest słuszna, nigdy nie brak argumentów. ”

Eurypides

zakres

Szczególnie dużym doświadczeniem prawnicy kancelarii mogą wykazać się w sprawach z zakresu prawa dotyczących:

 

  • prawa rodzinnego (m.in. sprawy rozwodowe, alimentacyjne, wszelkich związanych z kwestiami opieki na dziećmi, sprawy dotyczące ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, postępowania dotyczące sfery władzy rodzicielskiej, ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa)
  • prawa rzeczowego (m.in. sprawy o zasiedzenia, zniesienia współwłasności, podziały majątków)
  • prawa zobowiązań (m.in. sprawy związane z umowami sprzedaży, najmu, dzierżawy, ubezpieczeń, w tym także sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody na mieniu i na osobie)
  • prawa spadkowego (m.in. sprawy dotyczące stwierdzenia nabycia spadku, zachowków, działów spadku)
  • prawa handlowego (m.in. pomoc przy zakładaniu spółek prawa handlowego, bieżąca obsługa spółek)
  • prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
    (m.in. przygotowujemy wnioski o upadłość przedsiębiorców, jak i wnioski o upadłość konsumentów, reprezentujemy dłużników i wierzycieli w postępowaniach o ogłoszenie upadłości i w postępowaniach upadłościowych,  na każdym etapie tych postępowań., przygotowujemy wnioski o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, w tym o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego,  prowadzimy także sprawy z zakresu przygotowanej sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika lub składników majątkowych o znacznej wartości, tzw. pre-pack, zarówno dla  przedsiębiorców, jak i konsumentów.
  • prawa karnego (reprezentujemy naszych Klientów zarówno na etapie postepowania przygotowawczego jak i sądowego).

zapraszamy

ZESPÓŁ

Poznaj nasz zespół spejalistów.