Czy już nadeszła pora na klauzulę rebus sic stantibus ?

Falę pozwów frankowych w rzeczywistości spowodowała duża ilość kredytów indeksowanych i denominowanych kursem CHF jak i niekorzystna dla kredytobiorcy zmiana kursu franka na rynku walutowym. Natomiast falę pozwów w oparciu o znacznie większą ilość kredytów złotówkowych mogą wygenerować istotniejsze obecnie zjawiska gospodarcze, ale których geneza ma charakter nadzwyczajny i w obecnej rzeczywistości geopolitycznej jest zupełnie inna od poprzedniej.

To tylko wstęp do szerszego artykuły dla kancelarierp.pl – caly artykuł przeczytasz tutaj.