Dłużniku!  Możesz uratować dom lub inny majątek, uwolnić  się od długów i zacząć  życie od nowa!

Upadłość konsumencka jest już rozpowszechnioną instytucją, znaną prawie wszystkim. Wielu Polakom pozwoliła wyjść na prostą, po latach zmagania się z długami. Część dłużników jednak nie wie, że nie zawsze postępowanie przed sądem upadłościowym musi zakończyć się utratą całego dobytku życia.

 Znowelizowane  przepisy prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego wprowadziły szereg rozwiązań, pozwalających dłużnikom na uregulowanie kwestii zadłużenia. Często jest tak, że dłużnicy latami borykają się z egzekucjami komorniczymi, lub stają się ofiarami nieuczciwych podmiotów,  które obiecują zakończenie, czy  wstrzymanie egzekucji, a w rzeczywistości jest to zwykle tylko  przedłużanie  nieprzyjemnych postępowań komorniczych. Istnieją natomiast bezpieczne rozwiązania  prawne, mniej kosztowne i mniej inwazyjne, pozwalające na uregulowanie zobowiązań dłużników w dogodnej, bezpiecznej i komfortowej formie, a przede wszystkim uratowanie majątku, a nawet oddłużenie.

Od pewnego czasu nie tylko przedsiębiorcy, ale także konsumenci  mogą  skorzystać z dobrodziejstwa  postępowania restrukturyzacyjnego, które powoduje wstrzymanie egzekucji, złapanie oddechu i finalnie może doprowadzić do zawarcia  układu z wierzycielami oraz uratowania majątku. Jeżeli zobowiązania są bardzo duże, a możliwości spłaty rat nierealne, można zdecydować się na skorzystanie z instytucji przygotowanej likwidacji w  upadłości konsumenckiej, w ramach której dłużnik znajduje nabywcę na swój dom, lub inny składnik majątku ( przy czym może to być nawet członek najbliższej rodziny) i doprowadzić do jego sprzedaży w toku postępowania upadłościowego  przez wybraną przez dłużnika  osobę. Są to nowoczesne możliwości uratowania majątku i uregulowania zobowiązań, które dają szansę na całkiem nowe życie bez długów.

W wyborze drogi dla konkretnego dłużnika powinien doradzać specjalista, znający skomplikowane zagadnienia z dziedziny prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Często bowiem dłużnicy  padają ofiarami nieuczciwych podmiotów, nie zawsze kompetentnych, a to tylko niepotrzebnie generuje koszty dla i tak zwykle wątłego budżetu.

                                                                                                                        Aleksandra Marciniak

Autorka jest adwokatem i doradcą restrukturyzacyjnym, pełniącym funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych, prowadzi kancelarię w Turku, jest wspólniczką spółki Sawicki i Marciniak s.c. z siedzibą w Turku, ul.Legionów Polskich 1/37, www.sawickimarciniak.pl