Wygrana sprawa przeciwko przeciwko Sopockiemu Towarzystwu Ubezpieczeniowemu Ergo Hestia

Milo nam poinformować, że w Sądzie Okręgowym w Gdańsku zakończyła się sprawa gospodarcza o odszkodowanie na rzecz firmy będącej Klientem naszej kancelarii przeciwko Sopockiemu Towarzystwu Ubezpieczeniowemu Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie.
( 5.08 2016 r.)