Wyrok o odszkodowanie na rzecz klienta kancelarii

Wyrokiem z dnia 14 marca 2016 roku Sąd Okręgowy w Koninie zasądził na rzecz Klientów kancelarii od firmy SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie kwotę pienieżną tytułem zadośćuczynienia za doznany ból i cierpienia oraz tytułem odszkodowania w związku z wypadkiem śmiertelnym jakiemu uległ najbliższy członek rodziny Klientów kancelarii.( 26.04.2016 r.)