Wyrok w Sądzie Okręgowym w Wrocławiu

Wyrokiem z dnia 22 października 2015 roku w Sądzie Okręgowym w Wrocławiu zakończył się sukcesem proces z powództwa przedsiębiorstwa będącego Klientem kancelarii przeciwko członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podst. Art. 299 K.S.H. z tytułu ich odpowiedzialności za zobowiązania spółki wobec naszego Klienta  wskutek bezskuteczności egzekucji wobec spółki ( 9.03.2016 r.)